W tym artykule poznasz podstawowe informacje o ho’oponopono:

 • Czym w istocie jest
 • Co oznacza sama nazwa
 • Skąd się bierze jego skuteczność
 • Na czym polega praktyka

oraz jak stosuje się ją w życiu osobistym i biznesie.

W ramach praktykowanych przez nas terapii i coachingu w hipnozie, stosujemy elementy ho’oponopono i autohipnozy jako samodzielną „pracę domową” dla naszych klientów. W połączeniu z hipnoterapią poszerzoną o analizy i harmonizacje energii w polu informacyjnym buduje to niespotykaną synergię oraz nowe jakości procesu zmiany i jego skuteczność.

Czy interesujesz się ho’oponopono w celu rozwiązania jakiegoś problemu czy spowodowania zmiany? Zapisz się koniecznie na bezpłatną konsultację. Z pewnością dowiesz się czegoś ciekawego.

Niesamowita terapia

Ho’oponopono to prosta i skuteczna metoda uzdrawiania tego co było, zostało w nas i  przeszkadza, oraz  usprawniania tego, co dopiero ma być lub się wydarzyć. Ponieważ funkcjonowanie człowieka w zasadniczym stopniu zależy od jego relacji z innymi i ze światem, ho’oponopono jest w istocie praktyką wybaczania i pojednania. Może być praktykowane w grupie, ale także indywidualnie przez zainteresowaną osobę i działa zarówno na nią samą,  jak i na jej otoczenie fizyczne, społeczne i energetyczne.

Ho’oponopono wywodzi się z kultury polinezyjskiej i prastarej wiedzy kahunów, ma wielowiekową tradycję i znakomicie potwierdzoną skuteczność. Jednocześnie świetnie się sprawdza i jest doskonale skuteczne we współczesnym świecie.

Ho’oponopono wspomaga łagodzenie i usuwanie chorób somatycznych, psychosomatycznych i psychicznych, wychodząc z założenia, że każda choroba ma za przyczynę jakąś przeszkodę, jakiś konflikt, jakieś zaburzenie równowagi. Przywrócenie tej równowagi poprzez usunięcie owej przeszkody przywraca harmonię i zdrowie.

W najprostszej formie ho’oponopono to technika medytacji, oparta na mantrze

Kocham Cię – Przepraszam – Wybacz mi, proszę – Dziękuję

Pomaga skutecznie pozbyć się z umysłu niesprzyjających wzorów myślenia i postępowania, ograniczających nas przekonań i programów, które uniemożliwiają naturalny przepływ obfitości, dobrobytu, pełni, miłości i radości we wszystkich dziedzinach życia.

Obecnie skuteczność uzdrawiania metodą ho’oponopono jest wyjaśniana naukowo w oparciu o szereg teorii, m.in.: zbiorowej świadomości C. G. Junga, pola morfogenetycznego Ruperta Sheldrake’a, fizyki kwantowej oraz koncepcji energetycznego ciała człowieka (ciała przyczynowego).

Pochodzenie nazwy

Ho’oponopono w  tłumaczeniu z języka hawajskiego oznacza:

 • ho’o – zrobić, spowodować, doprowadzić do czegoś;
 • pono – prawidłowo, perfekcyjnie, słusznie, w boskim porządku, w harmonii;
 • ponopono – jest wzmocnieniem znaczenia pono i  oznacza wprowadzenie rzeczy lub zdarzeń we właściwym porządku, aby zbudować harmonię.

Ho’oponopono jest zatem duchowym procesem oczyszczającym konsekwencje nieharmonijnych zdarzeń i  wprowadzającym boski porządek. Dosłownie należy je rozumieć jako „naprawianie” i „poprawianie”.

Metoda ho’oponopono powstała na Hawajach. Po hawajsku Hawaje to Mokuʻāina o Hawaii. Mokuʻāina to „kraina wysp”, ha to „inspiracja”, Wai to „woda”, a I to „Boska Moc”. Hawaii to „oddech i woda Boskiej Mocy”. Już sama ta nazwa oczyszcza! Ho’o z kolei to też „przyczyna”, w sensie spowodowania czegoś, a ponopono „doskonałość”. Zatem ho’oponopono to „spowodowanie doskonałości”.

Na czym polega proces ho’oponopono

Proces ho’oponopono obejmuje osiągnięcie stanu wyciszonej koncentracji, który pozwala na przeanalizowanie problemu czy dysfunkcji i nazwanie jego przyczyn, a potem ich usunięcie lub neutralizację. Kluczowe dla tego procesu jest wzięcie całkowitej odpowiedzialności za to, co nam się przydarza, w tym za popełnione błędy.

„Przyjęcie odpowiedzialności” ma jednak inne znaczenie niż to potoczne. Nie chodzi tu bynajmniej o uznanie swojej winy i poniesienie ewentualnej kary. W ho’oponopono przyjęcie odpowiedzialności polega na uzyskaniu wglądu w istotę popełnionego błędu, lub napotkanej niedoskonałości i dzięki niemu uzyskaniu możliwości zneutralizowania ich negatywnych skutków. Wzięcie odpowiedzialności za to, co napotykamy, nie jest tu związane z uznaniem przyczynowości, a raczej z o wiele szerszym pojmowaniem praw rządzących Wszechświatem, zgodnie z którymi wszelkie doświadczenia, także te negatywne, nieprzyjemne i bolesne, mają walor edukacyjny: „jeżeli coś mi się przydarzyło, to znaczy że mam otrzymać potrzebną mi naukę”. W tym pojęciu sami tworzymy naszą rzeczywistość i w ten sposób jesteśmy za nią odpowiedzialni.

Ho’oponopono można stosować zupełnie niezależnie od wyznawanego światopoglądu czy osobistej religijności. Metoda nie pozostaje w opozycji do jakiejkolwiek filozofii czy praktyki duchowej, jest całkowicie nieopresyjna i nie jest nastawiona na wyłączność, jej stosowanie nie pozostaje w sprzeczności z żadnymi przekonaniami. Można więc być ateistą czy wyznawcą nawet ortodoksyjnej religii i z powodzeniem stosować ho’oponopono.

Zastosowania

Ho’oponopono nadaje się do rozwiązania każdego problemu zdrowotnego, duchowego czy w relacjach z otoczeniem. Dzięki niemu można pokonać choroby, rozwiązać  problemy życiowe, konflikty partnerskie, indywidualne problemy rodzinne, finansowe i  firmowe, pozytywnie wpływając na otaczający nas świat. Na Hawajach technikę tę stosuje się współcześnie również w pracy socjalnej z trudną młodzieżą, narkomanami i więźniami, nawet do tego stopnia, że wskazywana jest ona przez sądy.

Ho’oponopono jest nie tylko metodą bardzo użyteczną w pracy terapeutycznej oraz pedagogicznej. Dotyczy to także wszelkich zawodów wiążących się z bliskim kontaktem z innymi ludźmi, od lekarza i pielęgniarki do handlowca czy kierowcy autobusu. I nie chodzi tylko o odpowiednie podejście do „klienta”, ale o głębsze zrozumienie, po co w ogóle w danej sytuacji się znaleźliśmy i jakie możemy wspólnie osiągnąć cele.

W pierwotnej postaci proces uzdrawiania był przeprowadzany podczas spotkania, najczęściej rodzinnego, z udziałem kapłana lub godnego zaufania seniora rodu. Rytuał mógł dotyczyć zarówno bólu kręgosłupa, jak i głębokich konfliktów rodzinnych – zawsze założeniem było to, że dysharmonia (ból, wrzód, depresja, gniew, agresja) wynika z popełnionych błędów. Odnalezienie ich, nazwanie i naprawienie przywraca harmonię. Obecność kapłana, jego autorytet, doświadczenie i mądrość, miały pomóc osiągnąć na tyle głębokie uspokojenie i ukojenie powierzchownych objawów (emocji), by móc wspólnie rzeczowo i obiektywnie przeanalizować  popełnione błędy. I następnie wziąć za nie odpowiedzialność na opisanej wyżej zasadzie zrozumienia, co było niewłaściwe – aby uniknąć takich błędów w przyszłości i aby nie przypisywać chorobie fałszywych, wyobrażonych przyczyn.

Przykładowy proces

Poniższa tabela zawiera opis przykładowego procesu ho’oponopono w porównaniu ze współczesną metodą analizy i usuwania błędów w pracy zespołowej, na przykład przy realizacji projektu biznesowego:

Ho’oponopono Analiza i usuwanie błędów
Proces zaczyna się modlitwą, uczestnicy osiągają stan koncentracji
dokonuje się opisu problemu, analiza problemu
podsumowuje się go sporządzenie konspektu, mapy problemu
i dyskutuje nad przewinieniem. rozpatruje się różne aspekty mające wpływ na powstałą sytuację
Wymagane jest gruntowne przemyślenie wnikliwe zbadanie
i współpraca, a nie „kurczowe trzymanie się winy”. zobiektywizowanie problemu
Poświęca się też czas na refleksje nad gmatwaniną emocji i urazów. rozpoznanie implikacji ubocznych
W końcu następuje spowiedź, nazwanie popełnionych pomyłek
skrucha wola unikania ich w przyszłości
i wybaczenie – każdy uwalnia każdego, wybaczając mu. zamknięcie problemu i przejście do konstruktywnego działania z ominięciem niekorzystnych kanałów działania
Uczestnicy odcinają się od przeszłości i razem dokonują ceremonialnego zamknięcia wydarzenia ucztą. Nieformalne spotkanie mające przywrócić dobrą atmosferę

 

W biznesie

Jeżeli zajmujesz się biznesem czy aktywną pracą możesz mieć wrażenie, że dobrze rozpoznajesz sytuacje, podejmujesz sensowne decyzje i ogólnie dobrze radzisz sobie z wyzwaniami. Jednak praktycznie nie masz możliwości, żeby faktycznie wykorzystać pełnię swojego potencjału. Programy jakie masz w podświadomości, zarówno te, które masz od urodzenia, jak i kolejne zbierane w życiu, zabarwiają twoją percepcję i ciągle podszeptują sabotujące sugestie wątpliwości i strachu. W praktyce jedynie niewielka część problemów jest rozwiązywana przez świadomie podejmowane działania. Reszta pozostaje nierozwiązana, niezależnie od tego, jak dużo wysiłku w to wkładasz. Stanowią one obciążenie, które skutecznie blokuje rozwinięcie pełnego potencjału. Zazwyczaj racjonalizujesz tę sytuację tłumacząc to jako działanie „czynników zewnętrznych”.

Pozbycie się tych programów, lub ich skompensowanie i uspokojenie umysłu powoduje, że niezależnie od tego, co dzieje się wokoło – przeciwności rynku, wrogie działania konkurentów, krytycznie napięte terminy, presja partnera czy szefa – po prostu wiesz co robić. Spokój umysłu pozwala na bycie sobą, klarownie uwidacznia właściwe cele i uwalnia najlepsze działanie od blokad.

Praktykowanie ho’oponopono ukierunkowanego na biznes pozwala na:

 • Usunięcie negatywnych myśli i programów, które zaburzają twoje cele, plany, podejmowanie decyzji i ich realizację
 • Uzyskanie zrównoważonego stanu umysłu, który istotnie zwiększa potencjał działania
 • Uwolnienie poczucia własnej wartości i świadomości rozwiązań, co dopuszcza do głosu intuicję i inspirację
 • Otwarcie na najlepsze rozwiązania podpowiadane przez podświadomość
 • Rozwiązywanie problemów przez kontrolowanie siebie

Jakie są tego rezultaty?

 • Istotnie większa produktywność i efektywność
 • Rozwiązywanie problemów w najprostszy sposób
 • Budowanie dobrych relacji w biznesie
 • Uwalnianie oczekiwań i ich zaskakująco efektywne spełnianie
 • Odkrywanie prawdziwej wartościowej osobowości, talentów i celu życia
 • Radość z życia

Sukces nie jest kluczem do szczęścia.
Szczęście to klucz do sukcesu.
Jeśli kochasz to, co robisz, odniesiesz sukces.

– Albert Schweitzer

Jak się nauczyć ho’oponopono

Podobnie jak jazdy na nartach czy na rowerze – najlepiej przez praktykę. Jeżeli chcesz tylko zgłębić ten temat z ciekawości, to bez trudu znajdziesz mnóstwo informacji w Internecie.

Jeżeli jednak poszukujesz dobrego sposobu na zmianę Twojej sytuacji w życiu lub biznesie, na zbudowanie lub naprawienie relacji z kimś dla Ciebie ważnym, lub choćby na znalezienie sensu i celu w życiu i chcesz, żeby ten proces był szybki i skuteczny – musisz znaleźć dobrego przewodnika. To znaczy terapeutę, lub trenera, który od samego początku wskaże najlepszą dla Ciebie drogę.

Najlepiej zacznij od dobrej, oczywiście bezpłatnej konsultacji.

Interesujesz się ho’oponopono w celu rozwiązania jakiegoś problemu?

Mamy w tym praktykę, łączymy ho’oponopono z hipnoterapią i mentoringiem w celu uzyskania synergii i skuteczności.

Zapraszamy na konsultację!