Spojrzenie na coaching i biznes w kontekście energii

Zrozumienie prawdy o energii człowieka i mocy, z jaką wpływa ona na ten świat, zmieniło moje życie. Pozwoliło mi to na rozwijanie się w tym świecie bez strachu i z sercem, spowodowało też, że mój biznes stał się silniejszy. Wiedza o energii człowieka jest transformująca i otwiera drzwi do eksploracji, nowych odkryć i głębokiego doświadczenia, które katapultuje ciebie i twój biznes do nowej rzeczywistości – rzeczywistości, która napełnia ludzi energią, której desperacko potrzebują, wyzwala działanie i wyprowadza korzyści z biznesu na nowe poziomy”. To słowa Giny Soleil, odnoszącej sukcesy amerykańskiej trenerki przywództwa i biznesu, a także CEO własnej firmy oraz założonej przez siebie organizacji charytatywnej.

coaching

Źródło: https://ginasoleil.com

O jaką energię chodzi?

Zgodnie z uznanymi badaniami naukowymi nie ulega wątpliwości, że każdy z nas promieniuje swoją energią na otoczenie i sam też odbiera energię od otoczenia. Jest to bardzo subtelne oddziaływanie – choć istnieją metody laboratoryjne, którymi udaje zmierzyć niektóre jego parametry, w codziennym życiu większość z nas tego promieniowania bezpośrednio nie postrzega. Ale już bez trudu odnotowujemy jego skutki.

Są na przykład osoby nazywane „wampirami energetycznymi”, w obecności których inni czują się zmęczeni i zdekoncentrowani. Są też takie osoby, których obecność dodaje innym energii do pracy, lub zabawy. Jeszcze lepiej widać to w przypadku zespołu osób pracujących wspólnie nad projektem lub realizujących zadania w biznesie. Ich energie wymieniają się, mieszają i łączą, tworząc pewnego rodzaju energię wspólną.

Współpraca w zespole

coaching

Dobrze zgrany zespół bez trudu generuje synergię, czyli energię wspólną większą, niż suma energii każdego z członków zespołu, ale w niedopasowanym, niezgranym zespole jego członkowie negatywnie wpływają na siebie i ich wspólna energia jest mniejsza niż suma energii każdego z nich. Oczywiście w obu przypadkach istotnie wpływa to na rezultaty działania zespołu, ale te rezultaty też wpływają na energie jego uczestników i koło się zamyka. Znamy w biznesie jest pojęcie rozpędu – jeżeli dany projekt zaczyna iść dobrze, samo to jest powodem tego, że idzie jeszcze lepiej.

Bardzo silną rolę odgrywa w tym kontekście energia lidera zespołu czy szefa firmy. Zwłaszcza że często to od niego zależy dobór partnerów lub pracowników, z czego wynika, że żaden zespół nie jest przypadkową grupą osób. Czynniki energetyczne występują już w momencie tworzenia zespołu i dołączania do niego nowych uczestników. Odczuwamy je jako subtelne oddziaływanie między osobami, często nazywane „chemią”, które potrafi zmienić zarówno negatywnie, jak i pozytywnie wszelkie kryteria oceny merytorycznej człowieka.

Co rozumiem przez „biznes”?

To oczywiście każda aktywność gospodarcza, zarówno w formie wielkiej firmy, która w istocie jest zespołem zespołów i kreacją wielkiej grupy osób, jak i  małej firmy, gdzie szefem jest właściciel, a zespołem jego pracownicy. Poruszane tu zagadnienia energii dotyczą też osób działających samodzielnie, korzystających z dostawców usług i produktów niezbędnych w ich biznesie – choćby szkoleń i spotkań czy usług internetowych. Może to być osoba zajmująca się samodzielnie tradingiem na rynkach finansowych, które są kreacją ogromnych rzesz inwestorów i traderów z całego świata, albo ktoś, kto zajmuje się marketingiem w Internecie, który też jest kreacją wielkiej liczby osób. Ale też dotyczy to działalności wcale nie ukierunkowanej na korzyści finansowe, jak na przykład projekt grupowego wyjazdu do jakiegoś egzotycznego miejsca, organizacja wesela we własnym zakresie, budowa domu, czy założenie i poprowadzenie klubu żeglarskiego, drużyny sportowej lub ugrupowania politycznego.

Potrzebujemy energii!

Szukając efektywności w biznesie i podobnych formach aktywności zazwyczaj patrzymy na siebie i innych jak na trybiki w wielkiej maszynerii, przypisujemy im określone zadania i oczekujemy kreatywności i efektywności. Te wszystkie zebrania, prezentacje, szkolenia i seminaria przekazują, że to czy tamto działa tak czy owak, żeby osiągnąć jedno, należy zrobić drugie, a wiedza ma być rozwiązaniem problemu i prowadzić do większej efektywności i większych korzyści. Tak, do pewnego stopnia to działa, więc wpadamy w pułapkę myślenia, że kiedy działa niedostatecznie musimy tego robić więcej. Więcej prezentacji, więcej narad, więcej szkoleń. Skutkiem tego jest wyczerpanie energii do działania – badania wykazują, że problem wypalenia zawodowego dotyczy co najmniej 80% pracowników organizacji w Polsce, pewnie też i w innych krajach. Podobnie jest w przypadku osób samodzielnie aktywnych gospodarczo. Brakuje nam energii.

coaching

Wniosek jest prosty. Jesteśmy ludźmi, a nie trybikami, a przemożnym czynnikiem ludzkiej natury jest energia. Biznes, który tworzą i w którym pracują ludzie pełni energii niezaprzeczalnie ma mniejsze koszty, jest bardziej efektywny i przynosi więcej korzyści. Biznes działa dzięki zaangażowanym w niego ludziom, ich emocje i myśli mają ogromny wpływ na wszystkie procesy. Nie ma możliwości kreowania zdrowych, dobrych myśli i emocji traktując ludzi jak trybiki, należy raczej wdrożyć system działania, dzięki któremu pozytywna energia będzie krążyć w firmie, docierać do wszystkich członków zespołu, promieniować na zewnątrz firmy i łączyć się z pozytywnymi energiami jej otoczenia i sieci powiązań.

Jak się za to zabrać?

coaching

Wymaga to wyjścia poza stereotypy i sięgnięcia do fizyki, duchowości i filozofii Wschodu. Potraktuj biznes jako kreację energii w formie istoty podobnej do ludzkiej, która potrzebuje pozytywnej energii do działania, oczekuje obdarzania jej sercem, dla której – tak jak dla człowieka – do rozkwitu potrzebne są zdrowe, budujące relacje z innymi. Tak samo jak istota ludzka, biznes ma centra, poprzez które krąży życiowa energia, zwane przez medycynę Wschodu czakrami. Mogą one działać harmonijnie, ale mogą też być zablokowane albo nadmiernie pobudzone niezdrowymi emocjami i myślami, które rujnują efektywność.

Możesz pewnie zapytać, czy te rozważania są wyłącznie intelektualną zabawą, czy też mają one jakiekolwiek zastosowanie praktyczne. Czakry biznesu są doskonałym modelem do harmonizacji procesów w firmie, projekcie czy jakimkolwiek przedsięwzięciu, przy czym można je w prosty sposób diagnozować i harmonizować. Sama diagnostyka daje zaskakująco precyzyjny obraz słabych punktów biznesu i wskazówki, na czym należy skoncentrować działania w celu zwiększenia efektywności. Nie jest to przy tym jedyny model jaki można stosować, z powodzeniem działa też energetyczne modelowanie procesów i ich uwarunkowań, energii osób oraz ich relacji, a także energii budynków. Ale warto zacząć od modelu prostego, który jednocześnie jest efektywny i doskonale pozwala poznać energie biznesu.

Działanie poszczególnych czakr i sposoby ich harmonizacji

Praktyczne informacje znajdziesz rozwijając wybrane elementy listy:

1. Czakra podstawy (ang. root)
Kolor: czerwony
Wszystko opiera się na człowieczeństwie biznesu. Biznes musi wychodzić naprzeciw podstawowym ludzkim potrzebom, wzbudzać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa partnerów i pracowników, a także dawać korzyści odbiorcom. Wiąże się to z dysponowaniem zasobami do realizacji zadań, stabilną produkcją i sprzedażą, dobrą współpracą z partnerami, dostawcami i odbiorcami oraz zaufaniem na rynku.
Równowaga: Rynek jest stabilny, powiązania kooperacyjne są zdrowe, a potencjał rozwoju wysoki.
Nadaktywność: Występują niedostatki zasobów lub niedofinansowanie działalności, rotacja pracowników, zmieniający się partnerzy, dostawcy i odbiorcy. Pracownikom i partnerom brakuje poczucia sensu działania, a oferta jest źle odbierana przez rynek.
Osłabienie: Wskazuje na rutynowe działanie w otoczeniu zapewniającym stabilną egzystencję, bez podejmowania wyzwań rozwoju. Warto wtedy podjąć nowe działania na polu kreatywności, strategii oraz wartościowego działania dla otoczenia i środowiska.
2. Czakra sakralna (ang. sacral)

Kolor: pomarańczowy

Źródłem energii są połączenia międzyludzkie. Wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą energetycznie. Otrzymujemy energię od innych i sami się nią dzielimy, przekazując emocje, kreatywność, nastawienie na wzrost i poczucie bezpieczeństwa.
Równowaga: Praca sprawia radość pracownikom i partnerom, a zmiany uznawane są za konstruktywne wyzwania i nowe doświadczenia. Procesy marketingu i sprzedaży dobrze funkcjonują.
Nadaktywność: Wskazuje na niedostatki współpracy w zespole, zazdrość i konkurencję oraz przeciążenie wyzwaniami i pracą. Warto wtedy zająć się przypisywaniem priorytetów zadaniom i planowaniem pracy w oparciu o te priorytety. Jako najbardziej priorytetowe należy traktować wspieranie kluczowych obszarów i procesów w biznesie. Warto też promować osoby rzeczywiście godne zaufania i zapewnić im poczucie satysfakcji z pracy.
Osłabienie: Wszelkie istotne decyzje w firmie podejmowane się tylko przez szefa lub zarząd i brakuje miejsca na kreatywność zespołu, co spowalnia rozwój biznesu. Zakłócona jest też relacja z klientami i nie jest wystarczające reagowanie na ich opinie i reklamacje. Warto wtedy bardziej delegować zadania i zaufać wartościowym pracownikom i partnerom, włączając ich zarówno do kierowania bieżącymi zadaniami, jak i dzielenia się nowymi ideami, strategiami i wdrożeniami. Trzeba też poprawić marketing i sprzedaż.
3. Czakra splotu słonecznego (ang. solar plexus)
Kolor: żółty
Kreatywna ekspresja napędza pozytywne zmiany i rozwój. Obszarem tej czakry są kreatywne procesy mentalne w biznesie. Planowanie, efektywne podejmowanie decyzji i realizacja celów. Wizerunek na rynku, partnerstwo strategiczne. Moc działania bez odbierania pola innym.
Równowaga: Cele operacyjne są właściwie i czytelnie sprecyzowane, a osoby odpowiedzialne za ich realizacje działają efektywnie i odpowiedzialnie. Nic nie zakłóca zarządzania biznesem, a szef i zarząd cieszą się autorytetem. Zdrowa konkurencja i wzajemny szacunek do innych graczy rynkowych nie blokuje rozwoju.
Nadaktywność: Kiedy czakra jest zbyt pobudzona, że działania na rzecz planowania, administrowania biznesem, szkolenia i ogólnie zapewnienia zdolności produkcji przeważają nad samą produkcją. Niedostatki organizacji pracy powodują nagromadzenie otwartych i niezałatwionych spraw. W takiej sytuacji należy uprościć i usprawnić procesy decyzyjne na wszystkich poziomach, ograniczając ich parametry do najbardziej kluczowych.
Osłabienie: Wiąże się z niedostatkiem lub brakiem planowania, a decyzje ograniczone są do rutynowego kontynuowania bieżących zadań. Występuje też ryzyko strat z powodu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji warto znaleźć choć jeden obszar, w którym jest możliwe usprawnienie i poprawienie efektywności oraz własnej unikalności, jak najlepiej go rozwinąć i cieszyć się wynikami. A potem zabrać się za następny obszar, po czym za kolejne.
4. Czakra serca (ang. heart)
Kolor: zielony
Wolność i niezależność przekształca wizję i pomysły w rzeczywistość. Obszarem tej czakry jest poczucie tworzenia wielkich rzeczy, lojalność wobec firmy i zaangażowanie w pracę, oparte na zdrowym pozytywnym nastawieniu.
Równowaga: Oznacza dobre relacje z klientami, partnerami i pracownikami. Jako kluczowe wartości uznawane są życzliwość i szacunek, firma jest ceniona w lokalnej społeczności jako pracodawca i źródło pożytecznych inicjatyw.
Nadaktywność: Wiąże się z nadmiernym zaangażowaniem w sprawy pracowników, partnerów, klientów i społeczności. Przerost formy nad treścią może być odbierany jako koniunkturalizm i nieszczerość, nawet wbrew prawdziwym intencjom. Często w takiej sytuacji szef firmy jest wykorzystywany przez rodzinę i znajomych jako ten, kogo stać na więcej. Warto wtedy zadbać o własne interesy i zdrowy dystans, by wtedy mieć więcej możliwości dobrego działania dla innych.
Osłabienie: Oznacza to dystans i nadmierny krytycyzm wobec pracowników, partnerów, klientów i społeczności, którzy odpłacają się tym samym. W takiej sytuacji należy zająć się ociepleniem wizerunku firmy i zając się promowaniem i uznaniem zasługujących na to osób, szczerze doceniając zaangażowanie i lojalność.
5. Czakra gardła (ang. neck)
Kolor: niebieski
Prawda i przejrzystość motywuje do działania. Obszarem tej czakry jest wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja w biznesie, wizerunek firmy oraz odbieranie komunikacji otoczenia rynkowego.
Równowaga: Firma jest dobrze znana i łatwo rozpoznawana na rynku. Marketing i sprzedaż są efektywne, konwersje wysokie. Firma jest ceniona za sprawne obsługiwanie reklamacji i odbieranie opinii z rynku. Pracownicy i partnerzy mogą liczyć przejrzystość oraz na wysłuchanie i szanowanie ich zdania, z czego wynika wysoka motywacja
Nadaktywność:Nadmierne pobudzenie czakry komunikacji w biznesie oznacza, że marketing obiecuje więcej, niż dają produkty i usługi, albo że komunikacja jest nadmierna i niejasna. Wiąże się to także z niezrozumiałą informacją zwrotną z rynku. W takiej sytuacji warto oprzeć marketing na prawdziwym i rzetelnym przekazie i bardziej wsłuchać się w odpowiedź rynku. Dotyczy to też komunikacji wewnętrznej.
Osłabienie: Wskazuje na niepełną komunikację, ograniczającą rozpoznawanie firmy na rynku i potencjał biznesu. Należy wtedy zająć się budowaniem wizerunku i rzetelnym marketingiem, opartym na oferowanych wartościach. Również prawdopodobne jest osłabienie komunikacji wewnętrznej i nadmierny dystans do pracowników i partnerów.
6. Czakra trzeciego oka (ang. forehead)
Kolor: indygo
Wizja i misja wyzwalają rozpęd, zapewniają zespołowi prowadzenie, jasne myślenie i koncentrację konieczną do realizacji celów i zaspakajania aspiracji. Obszarem tej czakry jest przywództwo, intuicja, wyobraźnia oraz misja biznesu i kreowane wartości.
Równowaga: Kiedy czakra trzeciego oka jest zrównoważona, intuicja pozwala na dostrzeganie zmian rynkowych, oraz zarówno zagrożeń jak i nowych możliwości oraz podejmowanie z wyprzedzeniem najlepszych decyzji. Misja firmy jest oczywista, a płynąca inspiracja wspomaga rozwój.
Nadaktywność: Wskazuje na nadmierne ocenianie zarówno zagrożeń, jak i nowych sposobności, co prowadzi do nieharmonijnego, pełnego napięcia działania. Inspiracja jest potokiem, który nie wspiera rozwoju, a przeszkadza w nim. Zakłócone jest też rozwiązywanie konfliktów, zdolność do uczenia się i rozwoju oraz osłabiona jest motywacja i współpraca w zespole. W takiej sytuacji konieczny jest odpoczynek, zwolnienie tempa i nabranie dystansu do pracy.
Osłabienie: Wiąże się z ograniczeniem postrzegania biznesu do jego funkcji źródła pieniędzy na potrzeby materialne. Istotnie ogranicza to rozwój. Konieczne jest wtedy poznanie, doprecyzowanie lub sformułowanie misji biznesu i życia, z uwzględnieniem szeroko rozumianego dobra i korzyści dla ludzi i świata.
7. Czakra korony (ang. crown)
Kolor: fioletowy
Przywództwo uwalnia energię zespołu i dostarcza energię do wszystkich obszarów biznesu. Obszarem czakry korony jest sens istnienia i potencjał biznesu.
Równowaga: Ta czakra jest w równowadze, kiedy w równowadze są pozostałe czakry. Oznacza to poczucie jedności, misji, radości tworzenia i wyższego celu. Wtedy wszystko jest na swoim miejscu, energia płynie, biznes ma rozpęd i impet. Pomagają mu dobre siły i pozytywne wibracje.
Nadaktywność: Może pojawić się w wyniku zagrożenia egzystencji firmy. Może też mieć miejsce w wyniku pustych deklaracji misji i jedności działania, formą przewyższających stan faktyczny. Należy wtedy zweryfikować podstawowe wartości i przeanalizować wszystkie pozostałe energie.
Osłabienie: Wiąże się z poczuciem braku sensu istnienia firmy. Może się to wiązać z zamykaniem się niszy rynkowej, postępem technologii, czy trwałym przesunięciem popytu. Warto wtedy poszukać nowych kierunków działania, pozwalających jak najlepiej wykorzystać zdobyte doświadczenie i zasoby.