Urządzenie wspomagające diagnostykę, terapie i coaching

TimeWaver jest urządzeniem skonstruowanym z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii, wykorzystujących wielowymiarowy model świata i zasady fizyki kwantowej.

Jest to szerokopasmowy skaner i generator promieniowania elektromagnetycznego, zawierający dwa sensory kwantowe zbudowane na diodach białego szumu. Zawiera też kolejny sensor kwantowy oparty na diodzie laserowej i lustrze półprzepuszczalnym. Mieści się w nim także kolejny układ kwantowy oparty na zminiaturyzowanych zwierciadłach Kozyrieva.

Sprzęt TimeWaver jest połączony z komputerem wyposażonym w różnorodne moduły oprogramowania do analizy odczytów sensorów kwantowych i generowania promieniowania zmodyfikowanego informacją cyfrową. Oprogramowanie zawiera potężny system baz danych, z informacją służącą do diagnostyki oraz do przygotowywania programów harmonizujących.

Zasada działania, konstrukcja i algorytmy TimeWavera opierają się na przesłankach wywodzących się zarówno z fizyki kwantowej, jak i z filozofii czy wręcz kosmologii. Dzisiejsza nauka odnotowuje i potwierdza fenomeny, z których wywodzą się te przesłanki, jednak nie dysponuje jeszcze narzędziami pozwalającymi na ich zmierzenie, opisanie i formalne wyjaśnienie. Powoduje to kontrowersje w ich interpretacji i formalnej naukowej akceptacji. Nie zmienia to faktu wielokrotnie udokumentowanego efektywnego działania TimeWavera i podobnych urządzeń – na przykład Quanteca. Urządzenia te pozwalają na spektakularne osiągnięcia obszarze zarówno szeroko rozumianych terapii, jak i wpływania na rzeczywistość w sposób budzący skojarzenia z wróżbiarstwem i magią.

Fizyka kwantowa i oddziaływanie świadomości

Na poziomie kwantowym wszystkimi zdarzeniami rządzą prawdopodobieństwa. Szeroko zakrojone eksperymenty prowadzone przez prof. Roberta Jahna i Brendę Dunne w laboratorium PEAR w Princeton University (i na innych uczelniach) pokazały, że na te prawdopodobieństwa może mieć wpływ świadomość, nawet z dużej odległości.

Nasza świadomość ma podwójną naturę, jest skierowana zarówno na zewnętrzną rzeczywistość fizyczną, jak i wewnętrzną psychiczną. Zazwyczaj nie ma ona bezpośredniego dostępu do pola informacyjnego. Szwajcarski psycholog C.G. Jung był pierwszym, który wskazał, że w odróżnieniu od świadomości nasza podświadomość komunikuje się bezpośrednio z rodzajem globalnego pola informacyjnego, który nazwał zbiorową nieświadomością.

Diagnostyka i harmonizacja

Proces diagnostyki i harmonizacji z użyciem TimeWaver zaczyna się od odczytania informacji z pola informacyjnego osoby lub obiektu. Pole informacyjne jest fenomenem energetycznym otaczającym obiekt fizyczny lub dowolną kreację. Obiektem jest tu zarówno każdy organizm żywy (człowiek, zwierzę, roślina), jak i każdy przedmiot, mechanizm czy nawet skomplikowany system fizyczny, w tym nawet uprawy, hodowla, przedsiębiorstwo, projekt czy dzieło twórcze. Pole informacyjne zawiera informacje o obiekcie pochodzące z jego otoczenia energetycznego. Możliwa jest transformacja tego pola pod wpływem czynników zewnętrznych.

Odczytanie informacji z pola informacyjnego następuje poprzez skanowanie pola zainteresowanej osoby przez TimeWaver. Właściwe zaadresowanie odczytu wymaga wprowadzenia do systemu zdjęcia oraz podstawowych danych o adresie oraz miejscu i dacie urodzenia. Podobnie w przypadku analizy energii budynku, firmy, zwierzęcia czy innego obiektu.

Analiza polega na porównaniu połączonego wzoru osoby oraz intencji badania z kolejnymi rekordami w wybranych bazach danych. Te rekordy, które wykazują relewancję z wzorem wskazywane są jako wynik analizy.

Rezultaty analizy służą następnie do doboru remediów z baz danych TimeWavera.  Przygotowany z ich użyciem program harmonizujący jest realizowany przez emitowanie przez generator odpowiednich impulsów promieniowania elektromagnetycznego zmodyfikowanych cyfrową informacją o remediach, przez wybrany okres i z odpowiednią dobraną częstotliwością. Impulsy te są przekazywane przez generatora TimeWaver do przestrzeni powszechnej komunikacji, czyli pola informacyjnego lub morficznego.

Więcej informacji o koncepcji pola morficznego znajdziesz tu.

Zasadnicza część i podstawa programu jest przygotowywana automatycznie. Wymaga on jednak optymalizacji przez terapeutę lub trenera, który na podstawie swojej wiedzy i praktyki dobiera parametry działania programu odpowiednio do potrzeb i oczekiwań danej osoby.

Nauka i pola informacyjne – historia w skrócie

Niels Bohr, jeden z największych fizyków, którzy dali podwaliny fizyki kwantowej, powiedział: „Ktoś, kto nie jest zszokowany fizyką kwantową, nie zrozumiał jej”.

Erwin Schrödinger, Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Dürr i Roger Nelson opisali to, co nazywamy polem informacyjnym jako obszar oddziaływań umysłowych i fizycznych. Nazywali oni obserwowane fenomeny w różny sposób, ale w jednej kwestii wszyscy się oni zgadzają, mianowicie, że świadomość może oddziaływać i oddziałuje na procesy fizyczne.

Większość z nas nie rozumie znaczenia fizyki kwantowej i nie korzysta z płynących z niej wniosków w codziennym życiu. Znany wiedeński fizyk kwantowy Anton Zeilinger, który jako pierwszy odniósł sukces w eksperymencie teleportacji kwantowej, potwierdza, że ​​rzeczywistość na jej najbardziej podstawowym poziomie nie jest materią, ani substancją, lecz czystą informacją. Nawet Max Planck powiedział kiedyś, że duch jest fundamentem całej materii. Fizycy kwantowi, na przykład David Bohm czy Karl Pribram, mówią o polu informacyjnym łączącym umysł i materię.

Dlaczego nie skorzystać z tej wiedzy?

Przestrzeń powszechnej komunikacji

Przestrzeń ta nie daje się mierzyć i opisać instrumentami obecnej fizyki, ale fakt jej istnienia i działania został wykazany i potwierdzony doświadczalnie. Przykładem jej właściwości jest właśnie przekazywanie informacji przez zdjęcie obiektu. Jego pole morficzne jest reprezentowane na zdjęciu dzięki zjawisku tzw. fotonów bliźniaczych. Ich właściwością jest natychmiastowa reakcja fotonu na jakiekolwiek oddziaływanie na drugiego bliźniaka bez względu na odległość, jaka je dzieli. Na każdej fotografii zostaje zachowana pewna część bliźniaczych fotonów, których pary pozostają przy rzeczywistym obiekcie przedstawionym na zdjęciu.

Zjawisko splątania fotonów zostało opisane przez fizyków kwantowych w pierwszej połowie XX wieku. Ich fenomen polega na tym, że dwa fotony są ze sobą związane w taki sposób, że jakikolwiek pomiar lub oddziaływanie na jeden z nich wywołuje natychmiast identyczną reakcję w drugim i to bez względu na odległość, w jakiej fotony pozostają względem siebie. Charakteru tego związania do dzisiejszych czasów nie wykryto.

Zjawisko to przeczy fundamentalnej dla teorii względności zasadzie, że żadna informacja nie może być przekazywana w przestrzeni z prędkością większą od prędkości światła. Nie zmienia to faktu, że zjawisko splątanych fotonów zostało empirycznie potwierdzone w niezliczonych naukowych eksperymentach, w wyniku tego zostały one nazwane przez twórcę teorii względności Alberta Einsteina „upiornymi fotonami”, stały się też przedmiotem jednego z najbardziej znanych w fizyce paradoksów – Paradoksu Einsteina – Podolsky’ego – Rosena (EPR).

Więcej na ten temat tutaj.

Na istnienie przestrzeni powszechnej komunikacji wskazuje C. G. Jung, przyrównując osobowość człowieka do góry lodowej pływającej w oceanie. Wystający nad powierzchnię niewielki wierzchołek góry reprezentuje świadomość człowieka, podczas gdy wielka zanurzona część góry, dla nas niewidoczna, to umysł podświadomy i nieświadomy. Ocean, w którym pływa góra lodowa wraz z innymi górami, to właśnie sfera powszechnej komunikacji. W tej przestrzeni wymieniamy pomiędzy sobą archetypy, czyli wzorce schematów czy zachowań. Na funkcjonowanie wymiany archetypów między zupełnie sobie nieznanymi  i odległymi osobami i grupami wskazują relacje Stanislava Grofa z procesów terapeutycznych w stanach poszerzonej świadomości. Zajrzyj tu.

Zastosowania medycyny pola informacyjnego i TimeWaver

Mechanizm działania TimeWavera w leczeniu chorób (zarówno stricte somatycznych, jak i psychosomatycznych, czyli o podłożu emocjonalno-behawioralnym) jest w zasadzie taki sam jak w klasycznej medycynie stosującej leki chemiczne. Tradycyjne lekarstwa działają na poziomie komórkowym poprzez przekazywanie energii, czyli chemiczne pobudzanie cząsteczek i komórek do określonych reakcji. TimeWaver  działa tak samo, ale dostarczając energię bezpośrednio, bez nośnika w formie chemikaliów, jako promieniowanie przekazane poprzez sferę powszechnej komunikacji. TimeWaver pozwala też na zakodowanie przekazu w fizycznej substancji, np. w fiolce z wodą, i używanie jej jako lekarstwa.

Zastosowania TimeWavera obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień. Do najczęściej wykorzystywanych dziedzin należą:

  • harmonizacja w ciele somatycznych stanów chorobowych,
  • praca z emocjami, łagodzenie fobii, traum, niechcianych nawyków i nałogów,
  • programowanie rozwoju w wybranych obszarach życia, takich jak zdrowie i sprawność, relacje, kariera i finanse oraz szeroko rozumiana duchowość,
  • wspieranie procesów w uprawach, hodowli, ochronie środowiska i produkcji,
  • wspieranie rozwoju organizacji w biznesie i przedsięwzięciach społecznych.

Twórcą TimeWavera jest Marcus Schmieke, filozof, naukowiec, wynalazca i przedsiębiorca. Jego wynalazek powstał dzięki pracom i koncepcjom Wolfganga Pauliego – szwajcarskiego fizyka, jednego z twórców mechaniki kwantowej, Carla Gustawa Junga – szwajcarskiego psychiatry, psychologa i naukowca, brytyjskiego biologa Ruperta Sheldrake’a,  twórcy hipotez pola morfogenetycznego i rezonansu morficznego oraz badacza telepatii, a także tak znakomitych postaci jak Burkhard Heim, Mikołaj Kozyriev, Carl Friedrich von Weizsäcker, Viktor Frankl, Gotthard Günther i innych.

Marcus Schmieke

Twórca technologii pola informacyjnego i twórca systemów TimeWaver urodził się w 1966 roku. W trakcie studiów nad fizyką i filozofią na uniwersytetach w Heidelbergu i w Hanowerze rozwinął wizję eksploracji interakcji między materią i świadomością. Synteza nauki i filozofii jest motywem przewodnim w jego życiu. Wśród innych nauk studiował filozofię i architekturę wedyjską podczas jego pobytu w kilku klasztorach w Indiach.

Jego spotkanie z fizykiem Burkhardem Heimem, a także prace nad własnymi książkami o nauce i świadomości – „Ostatnia tajemnica” i „Dziedzina życia” – ustanowiły podstawy teoretyczne rozwoju technologii pola informacyjnego. Poprzez gruntowne zbadanie modelu Heima 12 wymiarowej struktury wszechświata, Marcus Schmieke zyskał głębokie zrozumienie pola informacyjnego.

W 2007 roku, na podstawie prac Burkharda Heima, rosyjskiego fizyka Nikolaia Kozyreva i innych naukowców, Marcus Schmieke opracował pierwszy system TimeWaver, a tym samym został naukowcem, który po raz pierwszy praktycznie zastosował technologię pola informacyjnego. W bardzo krótkim okresie TimeWaver odniósł ogromny sukces jako urządzenie medyczne stosowane w medycynie alternatywnej.

W kolejnych latach Marcus Schmieke opracował kolejne profesjonalne systemy medyczne do pomiaru zmienności tętna i terapii częstotliwościowej kierowanej do pola informacyjnego. Obecnie systemy TimeWaver są coraz częściej stosowane nie tylko w terapiach psychosomatycznych i somatycznych, ale także w dziedzinach takich jak rozwój biznesu, sport i wyczyn, doskonalenie osobowości, rozwoju osobistego i relacji.

Napisał ponad 20 książek o powiązaniu umysłu i materii oraz na inne tematy duchowe i naukowe, które zostały przetłumaczone na kilka języków. Jest także współtwórcą czasopisma Tattva Viveka, stanowiącego forum wymiany filozoficznej i naukowej.

Marcus Schmieke jest także założycielem Instytutu Badań nad Stosunkami Świadomości (Institute for Applied Consciousness Research – IACR) w Berlinie, gdzie bada interakcję pomiędzy materią a świadomością wraz z wieloma międzynarodowymi fizykami. Przez kilka lat wykładał gościnnie na Uniwersytecie Dev Sanskriti w Haridwar w Indiach.

Obecnie mieszka i pracuje w zamku w Kränzlin niedaleko Berlina. Oprócz pracy nad systemami TimeWaver wykłada tematykę naukową, filozoficzną i medyczną na całym świecie.

W roku 2017 zespół kierowany przez Marcusa Schmieka wprowadził na rynek Healy – zminiaturyzowane urządzenie oparte na technologii TimeWaver przeznaczone do osobistego i domowego użytku. Przykładowy zestaw Healy jest na zdjęciu poniżej.

Zestaw Healy

Skorzystaj z technologii pola informacyjnego do rozwiązania problemów

W prowadzonych przez nas terapiach i coachingu korzystamy z TimeWaver i Healy. Dowiedz się więcej, zapraszamy na bezpłatną konsultację!