Zaznacz stronę

Super-chmura z danymi

Jeżeli zajmujesz się biznesem to z pewnością wiesz, że w obecnych czasach wiele przedsiębiorstw przechowuje dane dotyczące zarówno swojej firmy, jak i klientów w chmurze, czyli dostępnym przez Internet magazynie danych. Pozwala to na dostęp do informacji kluczowych w procesach decyzyjnych w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca, przy użyciu komputera lub smartfonu.

Według współczesnych fizyków kwantowych, takich jak David Bohm, Karl Pribram, Burkhard Heim i Anton Zeilinger, istnieje na poziomie kwantowym pole, stanowiące bazę naszej codziennej widzialnej rzeczywistości. Przechowywane są  w nim wszystkie informacje na temat świadomości i materii, jest to rodzaj banku informacyjnego o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak samo, jak chmura internetowa, wraz z zawartymi w nim informacjami jest ono dostępne w każdej chwili i z dowolnego miejsca, pod warunkiem posiadana właściwego interfejsu.

W tym polu są stale gromadzone wszelkie informacje dotyczące twojego biznesu, rynku, konkurencji, partnerów i pracowników oraz ciebie samego. Nowoczesna fizyka kwantowa pozwala na uzyskanie dostępu do informacji w nim oraz na ich subtelne modyfikowanie Ponieważ informacje te powiązane są z naszą rzeczywistością, skutkiem takiego działania jest zmienianie rzeczywistości.

Jakie korzyści może przynieść dostęp do pola informacyjnego biznesu? Obejmują one, między innymi:

 • Dysponowanie szerszą informacją bazową o kontekście działania firmy, co pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji
 • Uzyskiwanie informacji na temat ryzyk i zagrożeń
 • Uzyskanie wiedzy o ukrytym, niewykorzystanym potencjale biznesu, partnerów i pracowników.
 • Wspomaganie celów strategicznych
 • Precyzyjne przewidywanie rozwoju
 • Ustalenie słabych punktów w biznesie lub projekcie i ich eliminację

Chcesz zobaczyć jak to działa?

Zacznijmy od podstawowej analizy energii Twojego biznesu.

Kwantowe pole informacyjne

Tacy naukowcy, jak Carl Friedrich von Weizsäcker, Rupert Sheldrake, Hans Peter Duerr i Roger Nelson opisali to, co nazywamy polem informacyjnym, jako “obszar współoddziaływania umysłowego i fizycznego” i różnie nazywali obserwowane zjawiska. Jednak zgadzali się w jednym punkcie:

Świadomość oddziałuje na fizyczną rzeczywistość i zachodzące w niej procesy i ma na nie bezpośredni wpływ.

Większość z nas jeszcze nie rozumie fizyki kwantowej, ani jej doniosłości i możliwości, jakie oferuje w codziennym życiu. Każdego dnia stajemy przed problemami, których źródła pojawiają się w kwantowym poziomie rzeczywistości, na przykład chaotyczny rozwój rynku, przypadkowe i nieracjonalne zachowanie jednostek, pracowników i partnerów firmy, niewidoczne i nieustalone wpływy na nasz biznes, a nawet zaskakujące nas choroby psychosomatyczne. Skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez fizykę kwantową pozwala na rozwiązanie wielu z tych problemów. Znany wiedeński fizyk kwantowy Anton Zeilinger, który z powodzeniem przeprowadził pierwszy eksperyment teleportacji kwantowej, potwierdził, że na najbardziej podstawowym poziomie, rzeczywistość nie jest substancją lub materią, ale czystą informacją. Wiemy, że możemy na nią wpływać. Dlaczego nie skorzystać z tej wiedzy?

Interfejs fizyczno – kwantowy

TimeWaver BIZ jest urządzeniem stanowiącym właśnie interfejs fizyczno – kwantowy do pola informacyjnego firmy i jej otoczenia, pozwalającym na ustalenie zawartych w tym polu czynników wpływających na firmę przez odniesienie do rozbudowanych baz danych, obejmujących parametry wszystkich głównych obszarów biznesu i jego procesów. TimeWaver umożliwia także wprowadzanie  korekt do tych czynników.

Na poziomie kwantowym wszystkimi zdarzeniami rządzą prawdopodobieństwa. Szeroko zakrojone eksperymenty prowadzone przez prof. Roberta Jahna i Brendę Dunne w laboratorium PEAR w Princeton University pokazały, że na te prawdopodobieństwa może mieć wpływ świadomość, nawet niezależnie od tego, z jak dużej odległości. Podobny wpływ ma TimeWaver BIZ, który jest ukierunkowany na segregowanie i modyfikowanie prawdopodobieństw. Przez to staramy się uzyskać bezpośredni dostęp do najbardziej podstawowego poziomu rzeczywistości opisanego fizyką kwantowej. Na pierwszy rzut oka ta idea może wydawać się abstrakcyjna, ale łatwo sprawdzić, że to, co nazywamy polem informacyjnym wydaje się oznaczać niewidoczną rzeczywistość, która była uznawana już przez starożytne kultury za element łączący świadomość i ciało.

Modyfikacja prawdopodobieństwa choćby tylko o kilka punktów procentowych, przy odpowiednim segregowaniu wydarzeń biznesowych i ich właściwości, może dać ogromną korzyść ekonomiczną w biznesie. Znajomość prawdopodobieństwa sukcesu w całej firmie lub wybranej inwestycji, daje znaczną przewagę konkurencyjną, która daje wymierne korzyści finansowe.

Zastosowanie technologii TimeWaver BIZ szybko spłaca się w wielu obszarach biznesowych.

Użyj ukrytego potencjału

TimeWaver jest więc kwantowo-fizycznym interfejsem do pola informacyjnego twojej firmy i jej otoczenia. W wyniku jego działania uzyskujesz zilustrowanie wpływów na firmę z szeroko rozumianego jej otoczenia, poprzez odniesienie do rozbudowanych baz danych zawierających wszystkie ważne informacje o obszarach i procesach biznesowych.

Te bazy danych zawierają również zapisy o istotnych czynnikach mających wpływ na działanie osób i ich osobisty rozwój. Daje to jednocześnie możliwość formułowania osobistych celów kluczowych osób w biznesie i wspierania tych celów poprzez pozytywny wpływ na pole informacyjne firmy. W ten sposób uzyskujesz dostęp do zazwyczaj niewykorzystanych zasobów osobistych.

Dzięki korzystaniu z TimeWaver Biz:

 • procesy strategiczne i decyzje stają się bardziej konkretne.
 • Droga do sukcesu jest lepiej określona.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi staje się skuteczniejsze.
 • Zarządzanie ryzykiem zyskuje dodatkowy wymiar.
 • Te decyzje, w których istotny jest czynnik intuicyjności stają się lepiej zoptymalizowane i bardziej pewne.

Praktyczne obszary zastosowań TimeWaver Biz obejmują takie dziedziny, jak:

 • Wyszukiwanie partnerów i budowanie zespołów
 • Rozwijanie motywacji
 • Orientacja strategiczna i procesy decyzyjne
 • Wspomaganie procesów zorientowanych na cele
 • Tworzenie marki i strategie marketingowe
 • Planowanie płynności
 • Decyzje inwestycyjne
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Zaangażowanie pracowników i zarządzanie kryzysowe
 • Optymalizacja produktu
 • Analiza słabych stron biznesu i ich równoważenie lub usuwanie
 • Równoważenie osobistych czynników stresowych
 • Prognozowanie rozwoju
 • Optymalizacja administracji
 • Rozwiązywanie konfliktów

Jeśli chcesz odnieść sukces, powinieneś wstąpić na nowe ścieżki, a nie poruszać się wydeptanymi ścieżkami uznawanego sukcesu.

John Davison Rockefeller

Chcesz zobaczyć jak to działa?

Zacznijmy od podstawowej analizy energii Twojego biznesu.