Możliwości TimeWavera obejmują zarówno diagnostykę, jak i harmonizację subtelnego oddziaływania energii, które wpływają na nas we wszystkich obszarach funkcjonowania, zarówno w zakresie bieżącego zdrowia i kondycji fizycznej oraz psychicznej, jak również w zakresie ich bliższych i dalszych przyczyn.

Analiza przyczyn obejmuje takie obszary, jak zdarzenia w życiu wywołujące silne emocje i napięcia, czas urodzin, okres prenatalny, predyspozycje przejęte od rodziców i dalszych przodków, wpływy karmiczne, otoczenie społeczne, rodzinne i zawodowe, oraz energie w domu i miejscu pracy.

TimeWaver umożliwia dostęp do holistycznego obrazu człowieka na wszystkich poziomach. Brane są pod uwagę zidentyfikowane w polu informacyjnym korelacje ciała fizycznego z jego otoczeniem energetycznym i informacyjnym. W stanie pełnego zdrowia i potencjału są one ściśle powiązane i dobrze ze sobą współpracują w pełnej harmonii.

Wave Screening to szybkie, kompleksowe przeskanowanie pola informacyjnego klienta, które ma na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń medycznych i ich harmonizację. W tym celu tworzony jest ranking prawdopodobieństwa 475 najważniejszych czynników medycznych w polu informacyjnym. Do każdego z tych czynników jest przypisana osobna baza danych, z informacjami o remediach odpowiednich do terapii i harmonizacji zaburzeń.

Tak wygląda przykładowa lista wykrytych zaburzeń:

W procesie diagnostycznym selekcjonowane są najbardziej istotne zaburzenia i do nich dobierane są właściwe remedia. Na tej podstawie tworzona jest lista remediów stanowiąca program harmonizujący. Program ten można:

  • wykonać jednorazowo nadając wibracje odpowiadające remediom do pola informacyjnego,
  • wgrać te same wibracje do nośnika w formie minerału, bransoletki, lub fiolki z płynem w celu samodzielnego noszenia przy sobie lub aplikowania przez klienta,
  • nadawać wibracje przez ustalony okres czasu (na przykład przez tydzień), o odpowiednio dobranej długości i z odpowiednimi odstępami.

Tak wygląda ekran TimeWaver podczas jednokrotnego nadawania programu harmonizującego:

Na podstawie praktyki nadawanie programu harmonizującego powoduje widoczną poprawę energii klienta, co doskonale widać w obrazie czakr. W wyniku jego działania równoważone są i harmonizowane zaburzenia energii, co powoduje poprawę samopoczucia, podniesienie energii do działania i wspiera procesy zdrowotne.

Podnieś energię!

Skan organizmu i harmonizacja energii jest elementem prowadzonych przez nas terapii i konsultacji. Zapraszamy!