Zaznacz stronę

Trening Potencjału

2.497,00 

 • Czas: 4 moduły po ok. 4-5 godzin:
 • Program obejmuje:
  – Diagnostyka i ustalenie celów w powiązaniu z osobowością
  – Opracowanie projektów rozwojowych lub biznesowych
  – Nawiązanie współpracy z podświadomością
  – Kreowanie rzeczywistości i usuwanie przeszkód w realizacji projektów technikami autohipnotycznym
  – Wywieranie pozytywnego wpływu na innych
 • Miejsce zajęć jest ustalane indywidualnie z zamawiającymi
 • Zajęcia prowadzone są w grupie nie mniejszej niż 4 osoby
 • Przy realizacji zajęć jest wykorzystywana technologia pola informacyjnego

Opis

Trening Potencjału to zajęcia grupowe ukierunkowane na poznanie czynników wpływających na osiąganie sukcesu, sposobów na wzmacnianie czynników pozytywnych i kompensowanie negatywnych, a także otwarcie na innych w celu wywierania pozytywnego wpływu. Zajęcia obejmują:

 • Poznanie roli podświadomości w kształtowaniu życia i charakteru jej wpływu
 • Poznanie sposobów komunikacji z umysłem podświadomym
 • Określenie misji życia i podstawowych wartości wraz z ćwiczeniami
 • Zdefiniowanie zamierzeń i celów wraz z ćwiczeniami
 • Poznanie czynników sukcesu
 • Poznanie indywidualnego systemu pracy z podświadomością
 • Opracowanie projektów w obszarze rozwoju osobistego, budowania relacji, biznesu lub kariery
 • Wdrożenie programowania realizacji projektów wraz z ćwiczeniami
 • Poznanie technik autohipnozy i medytacji w zastosowaniu do realizacji projektów wraz z ćwiczeniami
 • Zastosowanie technik autohipnozy w celu usuwania negatywnych programów podświadomych wraz z ćwiczeniami
 • Poznanie techniki ukrytej hipnozy w celu wywierania pozytywnego wpływu wraz z ćwiczeniami
 • Indukcje grupowe w celu wzmocnienia uczenia się, rozwoju indywidualnych możliwości i otwarcia na realizację zamierzeń

Typowe pytania i odpowiedzi:

 1. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Życiem kieruje podświadomość. Jednak jej główny cel to wcale nie jest Twój sukces w życiu i biznesie, ale zapewnienie bezpieczeństwa i unikanie stresu. Jeżeli cokolwiek na drodze do realizacji zamierzeń podświadomość rozpozna jako czynnik stresogenny, będzie Ci przeszkadzać w pójściu tą drogą. A nawet to uniemożliwi. Żeby usunąć lub ominąć te przeszkody konieczne jest przepracowanie negatywnych programów w podświadomości oraz zyskanie w niej sojusznika do realizacji zamierzeń. Trening Potencjału uczy zrozumienia Twojej podświadomości i nawiązania z nią współpracy, co uwolni Twój osobisty potencjał, ale też bardzo wzmocni komunikację z innymi i przyciąganie wartościowych partnerów.

 1. Dla kogo jest przeznaczony Trening?

Dla osób zainteresowanych rozwojem w życiu, karierze i biznesie, budowaniem wartościowych relacji i związków, odblokowaniem stagnacji, rozwiązaniem życiowych problemów i usunięciu przeszkód w prowadzeniu biznesu. Uczestnicy powinni być otwarci na pracę z umysłem i podświadomością.

 1. Jakie korzyści płyną z udziału w tym szkoleniu?

Absolwent treningu będzie miał wiedzę ułatwiającą pokierowanie karierą lub własnym biznesem oraz zaplanowanie życia zgodnie z własną osobowością. Będzie dysponował umiejętnością kreowania rzeczywistości w karierze, biznesie i życiu osobistym, będzie umiał stosować autohipnozę do wspierania realizacji zamierzeń oraz nauczy się wywierania pozytywnego wpływu na innych w zakresie budowania relacji w biznesie, sprzedaży i życiu prywatnym.

 1. Jak się należy przygotować do Treningu?

Konieczne jest takie zorganizowanie spraw życia codziennego, żeby w czasie zajęć było możliwe wyłączanie telefonu, komunikatora, poczty elektronicznej i tym podobnych środków łączności oraz wyłączenie się ze spraw domu, dzieci, psów, kotów, pracy, rodziny, znajomych itd. itp. Zalecamy także wybranie jednego nagrania medytacyjnego i słuchanie go codziennie w czasie i miejscu pozwalającym na zajęcie się wyłącznie sobą.

 1. W jaki sposób uczestnik może wykorzystać wiedzę lub umiejętności zdobyte podczas szkolenia?

Umiejętności uzyskane w czasie treningu zwiększają skuteczność realizacji działań i projektów w każdym wybranym obszarze, zarówno życia codziennego, nauki, kariery, biznesu oraz relacji. Wzmacniają one zdolność do przyciągania sprzyjających zdarzeń i osób oraz kształtowania rzeczywistości. Umiejętności te szczególnie przydatne są w działalności związanej z pracą z ludźmi, takiej jak praca zespołowa, prowadzenie szkoleń, marketing sieciowy i sprzedaż.