W tym artykule poznasz podstawowe informacje na temat meridianów, czyli kanałów energetycznych ciała człowieka według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny:

  • Co to są meridiany
  • Jak wygląda dobowy cykl aktywności meridianów
  • Jakie są funkcje 12 głównych meridianów w obszarze fizycznym i w obszarze emocjonalnym
  • Jakie są objawy nierównowagi energii w tych meridianach
  • Jakimi metodami równoważy się energię w meridianach
  • Jak do równoważenia energii meridianów stosuje się Technologię Pola Informacyjnego

Harmonizację energii meridianów przy użyciu Technologii Pola Informacyjnego stosujemy jako uzupełnienie i wzmocnienie prowadzonych przez nas dla naszych klientów terapii i coachingu w hipnozie. Wraz z dołączaną do tego nauką samodzielnej praktyki, którą zapewniamy klientom, buduje to niespotykaną synergię oraz nowe jakości procesu zmiany i jego skuteczność.

Czy interesujesz się meridianami w celu rozwiązania jakiegoś problemu lub spowodowania zmiany? Zapisz się koniecznie na bezpłatną konsultację. Z pewnością dowiesz się więcej o sobie i Twoich ukrytych możliwościach.

Tradycyjna Chińska Medycyna

Według Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, meridiany są ścieżkami w ciele, którymi przemieszcza się energia życia qi. Jest to energia naturalna i niezbędna do życia. Meridiany są powiązane z organami ciała, które pełnią kluczową rolę w wytwarzaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu energii. Każdy meridian reguluje dany organ, a wszystkie są ze sobą połączone. Dobry stan zdrowia zależy od harmonii przepływu energii w całym systemie.

Qi jest zawsze obecna w naszych ciałach i jest niezbędna dla wzrostu, regeneracji i zdrowia. Równoważenie qi oznacza równomierne rozprowadzanie energii w ciele, zapewnienie jej niepowstrzymanego przepływu oraz harmonizację energii yin i yang niezbędną dla zdrowia i pełnego potencjału. Jeśli przepływ energii przez którykolwiek meridian jest zablokowany lub nierówny, może to prowadzić do choroby połączonego z nim organu.

Zasadniczą strukturę sieci ścieżek energetycznych tworzy 12 głównych meridianów znajdujących się z każdej strony ciała. Jest sześć meridianów yin, które znajdują się w wewnętrznej części ramion, nóg, klatki piersiowej i tułowia. Drugie sześć meridianów yang znajduje się na zewnętrznym obszarze ramion, nóg, głowy i tułowia.

Poszczególne narządy połączone są w pary, które łączy symboliczny element energii. Energia organów i odpowiadających im meridianów zmienia się cyklicznie w ciągu doby w ten sposób, że ma ona swój dwugodzinny szczyt raz na dobę:

Funkcje 12 głównych meridianów

Funkcje meridianów, a także objawy ich nierównowagi oraz czas aktywności i symboliczny element energii pokazujemy w poniższej tabeli.

1. Płuco

Funkcja:

Reguluje oddychanie i przyjmowanie energii

Obszar fizyczny: Układ odpornościowy, absorpcja tlenu, skóra
Obszar emocjonalny:
Relacje i związki, adaptowanie się do otoczenia, szacunek, rzetelność, uczciwość

Objawy braku równowagi:

Infekcje wirusowe i bakteryjne, nadmierne pocenie się, problemy z zapaleniem w górnej części ciała, problemy z narządami węchu i schorzenia skóry

Pora dnia:

3:00 – 5:00

Element:

Metal

2. Jelito grube

Funkcja:

Oddziela i przetwarza wodę z pozostałości pożywienia przed ich wydaleniem

Obszar fizyczny:

Układ limfatyczny, zatrucia, grzybice i pasożyty
Obszar emocjonalny: Szacunek do siebie, zachowania socjalne

Objawy braku równowagi:

Bóle brzucha fizyczne i cierpienia emocjonalne, trudności w zatrzymywaniu i uwalnianiu

Pora dnia:

5:00 – 7:00

Element:

Metal

3. Żołądek

Funkcja: Uzyskuje energię z trawienia pokarmu i przekazuje energię do śledziony i jelit
Obszar fizyczny: Regulacja kwasowości/zasadowości
Obszar emocjonalny: Zadowolenie, kreatywność, świadomość etyczna

Objawy braku równowagi:

Uczucia niepokoju i nerwowości oraz braku akceptacji

Pora dnia:

7:00 – 9:00

Element:

Ziemia

4. Śledziona

Funkcja:

Rozprowadza składniki odżywcze w całym ciele, utrzymuje napięcie mięśni i kończyn oraz reguluje przepływ krwi

Obszar fizyczny: Autonomiczny system nerwowy, metabolizm węglowodanów, skład krwi
Obszar emocjonalny: Gromadzenie i przetwarzanie informacji, ocenianie

Objawy braku równowagi:

Biegunka, zaparcie, wzdęcia, brak apetytu, wypadnięcie narządów wewnętrznych, słabe mięśnie, ogólne zmęczenie, mgła mózgu i roztargnienie

Pora dnia:

9:00 – 11:00

Element:

Ziemia

5. Serce

Funkcja:

Dostarcza krew do wszystkich narządów

Obszar fizyczny: Rytm krążenia i ruchu, emocje
Obszar emocjonalny: Akceptacja charakteru, osobowość

Objawy braku równowagi:

Bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, duszność, zawroty głowy, uderzenia gorąca, zimne poty, drażliwość i bezsenność. Zdrowy meridian serca pozwala na radość i szczęście w życiu, a brak równowagi może prowadzić do lęków, depresji i choroby  dwubiegunowej.

Pora dnia:

11:00 – 13:00

Element:

Ogień

6. Jelito cienkie

Funkcja:

Dostarcza składników odżywczych dla całego ciała

Obszar fizyczny: Wchłanianie, asymilacja
Obszar emocjonalny: Jasność myśli

Objawy braku równowagi:

Osłabione krążenie, słabe nogi, uczucie zimna, obrzęk węzłów chłonnych, ból lub sztywność barków, trądzik, nerwobóle, złe trawienie i rozdęcie żołądka

Pora dnia:

13.00-15.00

Element:

Ogień

7. Pęcherz

Funkcja:

Usuwa płynne odpady z ciała

Obszar fizyczny: Organy seksualne, moc
Obszar emocjonalny: Pewność siebie (seksualna), akceptacja życia

Objawy braku równowagi:

Sztywność szyi i ramion, bóle głowy, bóle kręgosłupa i wszystkie choroby układu moczowego. Emocjonalnie brak równowagi energii pęcherza powoduje uczucie gniewu i niezdolność do wyrażania emocji.

Pora dnia:

15:00 – 17:00

Element:

Woda

8. Nerka

Funkcja:

Utrzymuje energię seksualną, reguluje układ rozrodczy oraz produkuje krew i szpik kostny.

Obszar fizyczny: Dostarczanie wody i minerałów
Obszar emocjonalny: Zaufanie do siebie, siła woli, determinacja

Objawy braku równowagi:

Zaburzenia narządów moczowo-płciowych, bóle pleców, astma i szum w uszach. Na poziomie emocjonalnym, meridian nerki kontroluje siłę woli, determinację i zdolność radzenia sobie z trudnościami.

Pora dnia:

17:00 – 19:00

Element:

Woda

9. Osierdzie

Funkcja:

Otacza i chroni serce, wspomaga je i usuwa nadmiar energii z serca i rozprasza ją w ciele, zapobiegając nadmiernemu pobudzeniu serca.

Obszar fizyczny: Krążenie krwi, centralny układ nerwowy
Obszar emocjonalny: Nie przejmowanie się

Objawy braku równowagi:

Zaburzenia serca, klatki piersiowej i żołądka, a także trudności w wyrażaniu emocji, depresja, awersje i fobie

Pora dnia:

19:00 – 21:00

Element:

Ogień

10. Potrójny ogrzewacz

Funkcja:

Kontroluje ciało jako całość, steruje metabolizmem i reguluje ciepło, wilgotność i temperaturę ciała

Obszar fizyczny: System hormonalny, autonomiczny system nerwowy
Obszar emocjonalny: Optymizm i nadzieja

Objawy braku równowagi:

Problem z jakimkolwiek narządem ciała wiąże się z brakiem równowagi w meridianie potrójnego ogrzewacza

Pora dnia:

21:00 – 23:00

Element:

Ogień

11. Pęcherzyk żółciowy

Funkcja:

Gromadzi i wydala żółć wytwarzaną przez wątrobę

Obszar fizyczny: Metabolizm i wydalanie tłuszczów, zatrucia substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach
Obszar emocjonalny: Decyzyjność, kierowanie

Objawy braku równowagi:

Wzdęcia, bóle wątroby i żółte przebarwienia języka, skóry lub moczu

Pora dnia:

23:00 – 01:00

Element:

Drewno

12. Wątroba

Funkcja:

Zapewnia cyrkulację energii, reguluje miesiączkę i żeński układ rozrodczy oraz utrzymuje elastyczność ścięgien i więzadeł

Obszar fizyczny: Metabolizm białek
Obszar emocjonalny: Wyobraźnia, poczucie własnej wartości

Objawy braku równowagi:

Zaburzenia miesiączkowania, suchość skóry i oczu, żółtaczka, niewyraźne widzenie, zawroty głowy, sztywne stawy i bóle głowy. Na poziomie emocjonalnym gniew, drażliwość, depresję oraz brak kontroli i zmienność emocji.

Pora dnia:

01:00 – 03:00

Element:

Drewno


Meridiany nadzwyczajne

Oprócz 12 głównych meridianów jest także 8 meridianów nadzwyczajnych, które nie są połączone bezpośrednio z organami. Wśród nich kluczową rolę odgrywają dwa:

  • Naczynie Zarządzające, łączące wszystkie meridiany yang. Przebiega środkiem pleców. Fizycznie wiąże się ono z kręgosłupem, a emocjonalnie ze szczerością, rzetelnością, zaufaniem i ochroną.
  • Naczynie Poczęcia, odgrywające zasadniczą rolę w monitorowaniu wszystkich meridianów yin i kierowaniu nimi. Przebiega środkiem z przodu ciała. Fizycznie wiąże się on z układami moczo-płciowym, trawiennym, oddechowym, immunologicznym i krążenia, oraz z tarczycą, gardłem i ustami. Emocjonalnie wiąże się z zakłóceniami komunikacji, problemami emocjonalno-duchowymi oraz zakłóceniami mowy.

Działają one jako rezerwuary energii qi dla dwunastu głównych meridianów, dostarczając im energię i odbierając ją w razie potrzeby oraz zapewniają połączenia między nimi.

Metody równoważenia energii 

1. Akupunktura i akupresura

W Tradycyjnej Chińskiej Medycynie metody równoważenia energii w meridianach obejmują takie działania, jak akupunktura i akupresura oraz qigong. Dwie pierwsze to techniki bezpośredniego pobudzania punktów ciała. Są bardzo podobne, używa się w  nich tej samej mapy punktów akupunktury położonych na meridianach. W punktach tych skupia się energia. Różnica miedzy obiema technikami polega na tym, że w akupunkturze punkty pobudza się przez wprowadzanie do nich specjalnych igieł, podczas gdy w akupresurze wykorzystuje się do tego odpowiednią technikę dotyku.

2. Qigong


Jest to forma uzdrawiania energetycznego oparta na odpowiedniej postawie, skupieniu umysłu i specjalnym oddechu. Jej praktyka harmonizuje przepływ energii przez meridiany.

3. EFT, czyli Technika Emocjonalnej Wolności

Na opukiwaniu punktów energetycznych leżących na meridianach opiera się także metoda Emotional Freedom Technique (Technika Emocjonalnej Wolności) – EFT. Podczas stymulowania tych punktów przez opukiwanie wypowiada się sekwencje zdań dotyczących przepracowywanego problemu. Jak każda nowa metoda budzi ona sporo kontrowersji, szczególnie wśród osób mocno przywiązanych do „zwyczajnej” medycyny, ale można znaleźć mnóstwo potwierdzeń, że EFT przynosi rzeczywiste i korzystne zmiany. Jest przy tym łatwa i szybka do nauczenia się.

Jak wszystkie inne techniki energetyczne metoda EFT opiera się na założeniu, że przyczyną negatywnych emocji i problemów psychosomatycznych jest zakłócenie harmonii układu energetycznego ciała.

4. Technologia Pola Informacyjnego

Metodą równoważenia meridianów nieznaną w tradycyjnej chińskiej medycynie jest terapia kwantowa. Obejmuje ona diagnostykę meridianów przy użyciu Technologii Pola Informacyjnego oraz ich harmonizację poprzez wysyłanie energii remediów. Diagnostyka jest wykonywana z ukierunkowaniem na intencję uzgodnioną z osobą badaną, co zapewnia nieosiągalną w innych metodach precyzję doboru punktów akupunkturowych i remediów do harmonizacji.

W pierwszym kroku wybierane są meridiany o największym zburzeniu harmonii. Zdjęcie pokazuje przykładowy, rzeczywisty odczyt.

W drugim kroku następuje analiza punktów akupunkturowych i przyczyn zaburzeń oraz harmonizacja punktów akupunkturowych.

Kolejny krok to przygotowanie i optymalizacja listy remediów i wdrożenie harmonizacji poprzez nadawanie energii dla odpowiednich punktów. Na zdjęciu jest przykładowa, rzeczywista lista harmonizacji odpowiadająca pokazanym wyżej odczytom.

Harmonizacja jest realizowana przez 14 dni, lub dłuższy okres, zależnie od potrzeb. Praktyka wskazuje, że harmonizowanie energii meridianów utrzymuje wysokie wskazania energii czakr i wyraźne odczuwanie zwiększonej energii do działania.

Czy interesujesz się meridianami w celu rozwiązania jakiegoś problemu?

Diagnostyka i harmonizacja energii meridianów jest elementem prowadzonych przez nas terapii i coachingu. Zapisz się na bezpłatną konsultację, z pewnością dowiesz się czego ciekawego!