Medycyna pola informacyjnego

Zdrowie to podstawa dobrego, satysfakcjonującego życia i powodzenia we wszystkich obszarach. Bezwarunkowo chcemy czuć się dobrze i dysponować pełnym potencjałem do realizacji życiowych zamierzeń. W rezultacie mnóstwo wysiłku poświęcamy na zajmowanie się zdrowiem, zarówno własnym, jak i najbliższych. Mimo to, mimo szerokiej wiedzy medycznej i dietetycznej mało kto cieszy się perfekcyjnym zdrowiem i stale doskonałym samopoczuciem. Wniosek jest prosty: stan zdrowia zależy od czynników istotnie wykraczających poza akademicką wiedzę medyczną wraz z dietetyką. Żeby być zdrowym trzeba sięgnąć dalej.

Wszystko jest ze sobą połączone. Stan umysłu i emocje istotnie zależą od fizycznego stanu organizmu i na odwrót, fizyczne zdrowie zależy od emocji i psychiki w ogóle. Na podstawie wiedzy psychobiologicznej wszystko, co dzieje się z naszym ciałem odzwierciedla nie tylko doświadczane przez nas życiowe schematy, ale nawet uwarunkowania dziedziczone od przodków i odbierane z wielu jeszcze innych obszarów. Potrzebne jest więc holistyczne, całościowe podejście do zdrowia i ducha.

Praktyczne metody w tym zakresie daje medycyna pola informacyjnego. Jest to metodologia oparta na wielowymiarowej koncepcji świata i pola informacyjnego. To  dostępna w wyższych, niepostrzegalnych fizycznymi zmysłami wymiarach, ogromna bazy danych zawierająca informację o wszystkim co jest, było i będzie. W filozofii hinduistycznej ta baza jest nazywana Kronikami Akaszy. Skoro jest tam wszystko, to są też informacje pozwalające na analizę stanu zdrowia i jego przyczyn.

Spośród dostępnych metod sięgania do pola informacyjnego, ogromnym spektrum możliwości wyróżnia się TimeWaver. O samym urządzeniu przeczytasz tutaj.

Obszar analizy

Możliwości TimeWavera obejmują zarówno diagnostykę, jak i harmonizację. Obejmuje to subtelne oddziaływanie energii, które wpływają na nas we wszystkich obszarach funkcjonowania, zarówno w zakresie bieżącego zdrowia i kondycji fizycznej oraz psychicznej, jak również w zakresie ich bliższych i dalszych przyczyn.

Analiza przyczyn obejmuje takie obszary, jak:

  • zdarzenia w bieżącym życiu wywołujące silne emocje i napięcia,
  • czas urodzin,
  • okres prenatalny,
  • predyspozycje przejęte od rodziców i dalszych przodków,
  • wpływy karmiczne,
  • otoczenie społeczne, rodzinne i zawodowe, oraz
  • energie w domu i miejscu pracy.

TimeWaver umożliwia dostęp do holistycznego obrazu człowieka na wszystkich poziomach. Brane są pod uwagę zidentyfikowane w polu informacyjnym korelacje ciała fizycznego z jego otoczeniem energetycznym i informacyjnym. W stanie pełnego zdrowia i potencjału są one ściśle powiązane i dobrze ze sobą współpracują w pełnej harmonii.

Praktyczny odczyt i analiza: Wave Screening

Kwantowy skan organizmu – Wave Screening to szybkie, kompleksowe przeskanowanie pola informacyjnego człowieka, które ma na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń energetycznych i ich harmonizację. W tym celu tworzony jest ranking prawdopodobieństwa 475 najważniejszych czynników w polu informacyjnym. Do każdego z tych czynników jest przypisana osobna baza danych, z informacjami o remediach odpowiednich do terapii i harmonizacji zaburzeń.

Tak wygląda przykładowa lista wykrytych zaburzeń:

W procesie optymalizacji terapeuta selekcjonuje są najbardziej istotne zaburzenia i do nich dobiera właściwe remedia. Na tej podstawie tworzy jest listę remediów stanowiącą program harmonizujący. Program ten można:

  • wykonać jednorazowo nadając wibracje odpowiadające remediom do pola informacyjnego,
  • przekazać przez wgranie tych samych wibracji do nośnika w formie minerału, bransoletki, lub fiolki z płynem w celu noszenia przy sobie lub własnego aplikowania (na przykład rozpylanie płynu),
  • wykonywać dłużej, przez nadawanie wibracji przez ustalony okres czasu (na przykład przez miesiąc), o odpowiednio dobranej długości i z odpowiednimi odstępami.

Tak wygląda ekran TimeWaver podczas jednokrotnego nadawania programu harmonizującego:

Nadawanie programu harmonizującego powoduje widoczną poprawę energii klienta, co doskonale widać w obrazie czakr. Działanie programu równoważy i harmonizuje zaburzenia energii, co powoduje poprawę samopoczucia, podniesienie energii do działania i wspiera procesy zdrowotne.

Podnieś energię, zdrowie i samopoczucie

Skan organizmu i harmonizacja energii jest elementem prowadzonych przez nas terapii i coachingu. Zapraszamy na konsultację!