Biznes potrzebuje energii

Jeżeli zajmujesz się biznesem to na pewno chciałbyś móc dysponować jakimś magicznym sposobem na to, żeby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki poprawić efektywność firmy i zarabiać więcej pieniędzy przy mniejszym wysiłku. Albo w ogóle mieć jakieś sensowne zyski. Albo chociaż umieć precyzyjnie określić te magiczne 20% wszystkich działań, które przynoszą 80% całego rezultatu, żeby właśnie na tych działaniach móc się skoncentrować.

Na pewno znasz techniczne sposoby zwiększania efektywności biznesu, a pewnie też sposoby działania z nastawieniem i motywacją osób i zespołów. A może przede wszystkim sposoby na motywowanie siebie. Niewątpliwie dają one efekty, ale prędzej czy później zauważasz, że nie chronią one przed wypaleniem, wyeksploatowaniem modelu działania i stagnacją.

Nieodłączną cechą wszystkich technicznych metod usprawniania biznesu jest traktowanie projektu lub firmy jako bardziej czy mniej złożoną maszynerię, a zaangażowane w nią osoby jak jej trybiki. Tymczasem nawet najlepsze synchronizowanie trybików nie da trwałego efektu, jeżeli w biznesie będzie brakowało siły, która daje mu napęd. Tą siłą jest energia lidera projektu czy szefa firmy, energia każdego z członków zespołu i ich wzajemnych relacji, energia miejsca, biura czy zakładu oraz energia relacji biznesu z jego całym otoczeniem, czyli klientami, dostawcami, partnerami i usługodawcami. Wszystko jest energią, więc jest też nią biznes, będący kreacją idei, pasji, emocji i wysiłku jego uczestników.

Jakby to wpłynęło na twój biznes i realizację twoich celów, gdybyś miał sposób na uwalnianie energii dającej firmie rozpęd, efektywność, doskonałe relacje i wysokie zyski? Czy to w ogóle da się zrobić?

Metoda analizy energii biznesu

Tak, to da się zrobić. Zacznijmy od tego, że chociaż nasz świat postrzegamy jako czterowymiarowy, to zarówno rozważania teoretyczne fizyków kwantowych jak i praktyczne doświadczenia wskazują, że tych wymiarów jest więcej.

Mało tego, okazuje się, że w wyższych wymiarach istnieje niematerialna reprezentacja naszego materialnego świata w formie czystej informacji. Nazywamy ją polem informacyjnym. Przechowywane są w nim wszystkie dane na temat świadomości, energii i materii, jest to rodzaj banku informacyjnego o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak samo, jak chmura internetowa, wraz z zawartymi w nim informacjami pole informacyjne jest dostępne w każdej chwili i z dowolnego miejsca, pod warunkiem posiadana właściwej technologii odczytu lub odpowiednio rozwiniętych umiejętności. Wiedzę o polu informacyjnym można znaleźć w filozofii hinduistycznej, gdzie tę uniwersalną bazę danych o wszystkim co było, jest i będzie nazywa się Kronikami Akaszy.

Są osoby obdarzone darem sięgania do tych informacji, możliwe jest także wyćwiczenie tej umiejętności. Nie jest to jednak ani szybkie, ani łatwe, a rzetelność tak uzyskiwanej informacji zależy od wielu czynników i często jest pod znakiem zapytania.

Szybkie i rzetelne odbieranie informacji z pola informacyjnego umożliwia TimeWaver, przy czym pozwala on nawet na udokumentowanie odczytów wydrukiem. Co najważniejsze, oprócz analizy energii biznesu TimeWaver daje możliwość nadawania wibracji harmonizujących te energie. Uwalnia to blokady w wybranych obszarach i pozytywną kreację.

Jakie energie można w biznesie diagnozować i harmonizować? W praktyce konsultingu korzystamy z przedstawionych niżej modeli. Diagnostyka wykonywana jest w ten sposób, że TimeWaver skanuje dane w polu informacyjnym i wskazuje z jakim prawdopodobieństwem określony w danym modelu obszar wymaga harmonizacji. Te obszary, których to prawdopodobieństwo jest najwyższe, wymagają interwencji. Z każdym z opisanych obszarów powiązane są dane w bazach TimeWavera, co pozwala nie tylko sformułować przyczyny dysharmonii, ale także przygotować odpowiednie programy harmonizujące te przyczyny.

Sprawdź w praktyce jak działa model energii biznesu

Analiza i harmonizacja energii biznesu jest elementem prowadzonego przez nas coachingu i konsultingu. Zapraszamy na konsultację!

Modele konsultingowe

1. Czakry biznesu – kompleksowy model obejmujący cały przekrój energii niezbędnych do funkcjonowania firmy lub projektu
Obszary analizy i harmonizacji:
 • Zaufanie do rynku i firmy
 • Bezpieczeństwo funkcjonowania i czynniki wzrostu
 • Zdolność do podejmowania efektywnych decyzji
 • Zaangażowanie i lojalność, zarówno zespołu firmy, jak i jej otoczenia
 • Komunikacja i informacja, czyli wizerunek i marketing
 • Przywództwo i intuicja
 • Wizja, misja i sens istnienia

Artykuł na temat energii czakr biznesu znajdziesz tutaj.

2. Siatka bagua dla firmy – zapożyczony z feng shui model 8 obszarów wspierających powodzenie, stabilność i produktywność
Obszary analizy i harmonizacji:
 • Kariera – rozwój i powołanie
 • Wiedza – intuicja, prowadzenie wewnętrzne i właściwe decyzje
 • Rodzina – relacje z przełożonymi, ambicja, rozwój, poczucie własnej wartości i zdrowie
 • Bogactwo – rozwój, ekspansja i zasobność
 • Sława – reputacja i uznanie
 • Małżeństwo – relacje ze współpracownikami i klientami
 • Dzieci – wypełnianie zadań, kreatywność, relacje z podwładnymi
 • Pomocnicy – umiejętności przywódcze, zarządzanie i planowanie
3. Czynniki blokujące biznes, pogrupowane w 3 obszary analizy i harmonizacji:
a) Osoba – lider biznesu:
 • Poczucie własnej wartości
 • Przekonania, wzorce sabotażu
 • Emocje i traumy
 • Zdolności przywódcze
 • Wizja i cele
 • Energia do działania
 • Wiedza, talenty i doświadczenie
b) Firma:
 • Wizja biznesu
 • Marketing
 • Pracownicy
 • Spójność biznesu z wartościami
 • Zarządzanie
 • Obce energie
 • Normy zachowania
 • Energie w biznesie
c) Budynek biura lub zakładu
 • Promieniowanie geopatyczne
 • Biologia budynku
 • Promieniowanie elektromagnetyczne
 • Aranżacja przestrzeni
 • Wzorce emocji w budynku
 • Obce energie w budynku
 • Otoczenie
4. Bariery wzrostu firmy
Obszary analizy i harmonizacji:
 • Wizerunek
 • Wyróżnianie się na rynku
 • Trafność oferty
 • Pierwszy wybór produktu przez klienta
 • Zakup
 • Ponowny zakup
 • Rekomendacja innym klientom
Bariery wzrostu firmy
5. Spójność działów przedsiębiorstwa
Obszary analizy i harmonizacji:
 • Public relations
 • Dystrybucja i sprzedaż
 • Marketing
 • Logistyka
 • Serwis klienta i infolinia
 • Zakupy i przedstawicielstwa
 • Controlling
 • Zarządzanie
 • Kadry
 • Finanse
 • Produkcja
 • Zarządzanie jakością
 • Bezpieczeństwo pracy
6. Spójność obszarów działalności
Obszary analizy i harmonizacji:
 • Osoby: poczucie własnej wartości, wzorce przekonań, obciążenia, umiejętności, energia do działania, manipulacje
 • Biznes: energie biznesu, komunikacja, otoczenie wyposażenie, planowanie, jakość, pracownicy, wizja, wartości, serwis, produkty, marketing
 • Rynek: marka, wskaźniki, informacja rynkowa, uzyskiwanie klientów, reklama, wykorzystanie internetu
7. Czynniki blokujące lidera biznesu
Obszary analizy i harmonizacji:
 • Programy niedostatku
 • Zakazywanie sobie i wyrzekanie się
 • Poczucie niższości, niezasługiwanie
 • Gniew i żal
 • Strach przed wyrażaniem siebie
 • Negatywne myśli
 • Brak zaufania do wewnętrznego prowadzenia

Jak w praktyce wygląda diagnostyka?

Analiza jest wykonywana na podstawie wprowadzonych do systemu podstawowych danych firmy i jej kluczowych osób. Dodanie zdjęć, zarówno budynku i pomieszczeń, jak i osób, zwiększa dokładność diagnostyki. Na podstawie wyników analizy, drogą kolejnych optymalizacji konsultant przygotowuje programy harmonizujące, które potem są nadawane przez TimeWaver przez ustalony czas.

W rezultacie harmonizacji w biznesie uwalnia się kreatywna energia, procesy strategiczne i decyzje stają się bardziej konkretne, zespół lepiej współdziała. Decyzje, w których istotny jest czynnik intuicyjności stają się lepiej zoptymalizowane i bardziej pewne.

Praktyczne obszary zastosowań TimeWaver w biznesie

 • Wyszukiwanie partnerów i budowanie zespołów
 • Rozwijanie motywacji
 • Orientacja strategiczna i procesy decyzyjne
 • Wspomaganie procesów zorientowanych na cele
 • Budowanie marki i strategie marketingowe
 • Planowanie płynności
 • Decyzje inwestycyjne
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Zaangażowanie pracowników i zarządzanie kryzysowe
 • Optymalizacja produktu
 • Analiza słabych stron biznesu i ich równoważenie lub usuwanie
 • Równoważenie osobistych czynników stresowych
 • Prognozowanie rozwoju
 • Optymalizacja administracji
 • Rozwiązywanie konfliktów

Jeśli chcesz odnieść sukces, powinieneś wstąpić na nowe ścieżki, a nie poruszać się wydeptanymi, uznawanymi drogami sukcesu.

John Davison Rockefeller

Sprawdź w praktyce jak działa model energii biznesu

Analiza i harmonizacja energii biznesu jest elementem prowadzonego przez nas coachingu i konsultingu. Zapraszamy na konsultację!