Biznes potrzebuje energii

Jeżeli zajmujesz się biznesem to na pewno chciałbyś móc dysponować jakimś magicznym sposobem na to, żeby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki poprawić efektywność firmy i zarabiać więcej pieniędzy przy mniejszym wysiłku. Albo w ogóle mieć jakieś sensowne zyski. Albo chociaż umieć precyzyjnie określić te magiczne 20% wszystkich działań, które przynoszą 80% całego rezultatu, żeby właśnie na tych działaniach móc się skoncentrować.

Na pewno znasz techniczne sposoby zwiększania efektywności biznesu, a pewnie też sposoby działania z nastawieniem i motywacją osób i zespołów. Niewątpliwie dają one efekty, ale prędzej czy później zauważasz, że nie chronią one przed wypaleniem, wyeksploatowaniem modelu działania i stagnacją. Nieodłączną cechą wszystkich technicznych metod usprawniania biznesu jest traktowanie projektu lub firmy jako bardziej czy mniej złożoną maszynerię, a zaangażowane w nią osoby jak jej trybiki. Tymczasem nawet najlepsze synchronizowanie trybików nie da trwałego efektu, jeżeli w biznesie będzie brakowało siły, która daje mu napęd. Tą siłą jest energia lidera projektu czy szefa firmy, energia każdego z członków zespołu i ich wzajemnych relacji, energia miejsca, biura czy zakładu oraz energia relacji biznesu z jego całym otoczeniem, czyli klientami, dostawcami, partnerami i usługodawcami. Wszystko jest energią, więc jest też nią biznes, będący kreacją idei, pasji, emocji i wysiłku jego uczestników.

Jakby to wpłynęło na twój biznes i realizację twoich celów, gdybyś miał sposób na uwalnianie energii dającej firmie rozpęd, efektywność, doskonałe relacje i wysokie zyski? Czy to w ogóle da się zrobić?

Tak, da się. Zacznijmy od tego, że chociaż nasz świat postrzegamy jako czterowymiarowy, to zarówno rozważania teoretyczne fizyków kwantowych jak i praktyczne doświadczenia wskazują, że tych wymiarów jest więcej

Podnieś energię!

Diagnostyka i harmonizacja energii biznesu są elementami prowadzonych przez nas konsultacji. Zapraszamy!

Mało tego, okazuje się, że w wyższych wymiarach istnieje niematerialna reprezentacja naszego materialnego świata w formie czystej informacji. Nazywamy ją polem informacyjnym. Przechowywane są w nim wszystkie dane na temat świadomości, energii i materii, jest to rodzaj banku informacyjnego o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak samo, jak chmura internetowa, wraz z zawartymi w nim informacjami pole informacyjne jest dostępne w każdej chwili i z dowolnego miejsca, pod warunkiem posiadana właściwej technologii odczytu lub odpowiednio rozwiniętych umiejętności. Wiedzę o polu informacyjnym można znaleźć w filozofii hinduistycznej, gdzie tę uniwersalną bazę danych o wszystkim co było, jest i będzie nazywa się Kronikami Akaszy.

Są osoby obdarzone darem sięgania do tych informacji, możliwe jest także wyćwiczenie tej umiejętności. Szybkie i rzetelne odbieranie informacji z pola informacyjnego umożliwia też TimeWaver, przy czym pozwala on nawet na udokumentowanie odczytów wydrukiem. Co najważniejsze, oprócz zdiagnozowania energii biznesu TimeWaver daje możliwość nadawania do pola impulsów harmonizujących te energie. Uwalnia to blokady w odpowiednich obszarach i pozytywną energię do działania.

Jakie energie można w biznesie diagnozować i harmonizować? W praktyce konsultingu korzystamy z przedstawionych niżej modeli. Jak interpretować ich poniższy opis? Diagnostyka wykonywana jest w ten sposób, że TimeWaver skanuje dane w polu informacyjnym i wskazuje z jakim prawdopodobieństwem określony w danym modelu obszar wymaga harmonizacji. Te obszary, których to prawdopodobieństwo jest najwyższe, wymagają interwencji. Z każdym z opisanych obszarów powiązane są dane w bazach TimeWavera, co pozwala nie tylko sformułować przyczyny dysharmonii, ale także przygotować odpowiednie programy harmonizujące.

Modele konsultingowe

1. Czakry biznesu – kompleksowy model obejmujący cały przekrój energii niezbędnych do funkcjonowania firmy lub projektu

 • Zaufanie do rynku i firmy
 • Bezpieczeństwo funkcjonowania i czynniki wzrostu
 • Zdolność do podejmowania efektywnych decyzji
 • Zaangażowanie i lojalność, zarówno zespołu firmy, jak i jej otoczenia
 • Komunikacja i informacja, czyli wizerunek i marketing
 • Przywództwo i intuicja
 • Wizja, misja i sens istnienia

Artykuł na temat energii czakr biznesu znajdziesz tutaj.

2. Siatka bagua dla firmy – zapożyczony z feng shui model 8 obszarów wspierających powodzenie, stabilność i produktywność

 • Kariera – rozwój i powołanie
 • Wiedza – intuicja, prowadzenie wewnętrzne i właściwe decyzje
 • Rodzina – relacje z przełożonymi, ambicja, rozwój, poczucie własnej wartości i zdrowie
 • Bogactwo – rozwój, ekspansja i zasobność
 • Sława – reputacja i uznanie
 • Małżeństwo – relacje ze współpracownikami i klientami
 • Dzieci – wypełnianie zadań, kreatywność, relacje z podwładnymi
 • Pomocnicy – umiejętności przywódcze, zarządzanie i planowanie

3. Czynniki blokujące biznes, pogrupowane w 3 obszary:

a) Osoba – lider biznesu:

 • Poczucie własnej wartości
 • Przekonania, wzorce sabotażu
 • Emocje i traumy
 • Zdolności przywódcze
 • Wizja i cele
 • Energia do działania
 • Wiedza, talenty i doświadczenie

c) Budynek biura lub zakładu

 • Promieniowanie geopatyczne
 • Biologia budynku
 • Promieniowanie elektromagnetyczne
 • Aranżacja przestrzeni
 • Wzorce emocji w budynku
 • Obce energie w budynku
 • Otoczenie

b) Firma:

 • Wizja biznesu
 • Marketing
 • Pracownicy
 • Spójność biznesu z wartościami
 • Zarządzanie
 • Obce energie
 • Normy zachowania
 • Energie w biznesie

4. Bariery wzrostu firmy

 • Wizerunek
 • Odróżnialność
 • Trafność oferty
 • Pierwszy wybór
 • Zakup
 • Ponowny zakup
 • Rekomendacja

5. Spójność działów przedsiębiorstwa

 • Public relations
 • Dystrybucja i sprzedaż
 • Marketing
 • Logistyka
 • Serwis klienta i infolinia
 • Zakupy i przedstawicielstwa
 • Controlling
 • Zarządzanie
 • Kadry
 • Finanse
 • Produkcja
 • Zarządzanie jakością
 • Bezpieczeństwo pracy

6. Spójność obszarów działalności

 • Obszar ludzki: poczucie własnej wartości, wzorce przekonań, obciążenia, umiejętności, energia do działania, manipulacje
 • Obszar biznesu: energie biznesu, komunikacja, otoczenie wyposażenie, planowanie, jakość, pracownicy, wizja, wartości, serwis, produkty, marketing
 • Obszar rynku: marka, wskaźniki, informacja rynkowa, uzyskiwanie klientów, reklama, wykorzystanie internetu

7. Czynniki blokujące lidera biznesu

 • Programy niedostatku
 • Zakazywanie sobie i wyrzekanie się
 • Poczucie niższości, niezasługiwanie
 • Gniew i żal
 • Strach przed wyrażaniem siebie
 • Negatywne myśli
 • Brak zaufania do wewnętrznego prowadzenia

Jak w praktyce wygląda diagnostyka?

Wykonywana jest na podstawie wprowadzonych podstawowych danych firmy i jej kluczowych osób. Dodanie zdjęć, zarówno budynku i pomieszczeń, jak i osób, zwiększa dokładność diagnostyki. Na podstawie wyników analizy, drogą kolejnych optymalizacji konsultant przygotowuje programy harmonizujące, które potem są nadawane przez TimeWaver przez ustalony czas.

W rezultacie harmonizacji w biznesie uwalnia się więcej pozytywnej energii, procesy strategiczne i decyzje stają się bardziej konkretne, zespół lepiej współdziała, a te decyzje, w których istotny jest czynnik intuicyjności stają się lepiej zoptymalizowane i bardziej pewne.

Praktyczne obszary zastosowań TimeWaver w biznesie

 • Wyszukiwanie partnerów i budowanie zespołów
 • Rozwijanie motywacji
 • Orientacja strategiczna i procesy decyzyjne
 • Wspomaganie procesów zorientowanych na cele
 • Budowanie marki i strategie marketingowe
 • Planowanie płynności
 • Decyzje inwestycyjne
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem
 • Zaangażowanie pracowników i zarządzanie kryzysowe
 • Optymalizacja produktu
 • Analiza słabych stron biznesu i ich równoważenie lub usuwanie
 • Równoważenie osobistych czynników stresowych
 • Prognozowanie rozwoju
 • Optymalizacja administracji
 • Rozwiązywanie konfliktów

Jeśli chcesz odnieść sukces, powinieneś wstąpić na nowe ścieżki, a nie poruszać się wydeptanymi ścieżkami uznawanego sukcesu.

John Davison Rockefeller

Podnieś energię!

Diagnostyka i harmonizacja energii biznesu są elementami prowadzonych przez nas konsultacji. Zapraszamy!